USLOVI KORIŠTENJAPravila igre na video servisu ITV.ba:


  • Strogo zabranjujemo govor mržnje i podsticanje na nasilje!
  • Vrijeđanje i omalovažavanje drugih osoba na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi strogo je zabranjeno.
  • Postavljanje materijala koji nisu u skladu sa općim moralnim kodeksima kao i materijala koji promovišu i podstiču terorizam ili nasilje u bilo kom obliku strogo se zabranjuje!
  • Ukoliko ste na ovom servisu vidjeli materijale koji krše navedena pravila bit ćemo Vam zahvalni da iste prijavite putem linka "Prijavi" koji se nalazi desno ispod videa (morate biti prijavljeni na stranici).
  • U tri riječi rečeno: "NE BUDI ZAO!"
  • Ovdje smo da ŠIROMO DOBRO."

    Materijali koji u sebi sadrže gore navedene elemente će biti trajno uklonjeni s ovog servisa a član koji je takav materijal postavio će biti javno opomenut. Ukoliko se ista greška ponovi istom će biti onemogućeno sudjelovanje u kreiranju i objavljivanju sadržaja na video servisu ITV.ba